Boulevard Rener, 17 - B-4900 Spa
Tél. : +32 (0)87 79 20 01 - Fax : +32 (0)87 79 20 09
info@aqualis.be

Home


AQUALIS start haar vierde legislatuur met dan ooit de klemtoon op de toeristische promotie van het Arrondissement Verviers (onder de roepnaam Ardenne Bleue).

Tijdens de eerste vijftien jaar is AQUALIS sterk veranderd.

De concrete taken van de onderneming zijn in de loop van de tijd duidelijker geworden. Door volledig aan te sluiten op de strategie Destination 2015, op initiatief van de Minister voor Toerisme, Paul FURLAN, heeft
AQUALIS alle initiatieven met betrekking tot de uitgave van brochures, kaarten of catalogi afgestoten en laat ze dit nu volledig over aan de toeristische federatie van de provincie Luik en de vier toerismehuizen op haar grondgebied.

De thermen van Spa zijn nu al bijna 10 jaar operationeel. Het grondgebied dat door onze actie bestreken wordt, komen stilaan op toeristische informatieborden te staan die tegelijk de identiteit en het eigen specifieke karakter van onze gemeenten en het rijke patrimonium dat ze herbergen in de kijker zetten. Ons reisbureau richt zich op het zakentoerisme en heeft zich trouwens – ondanks de economische en financiële crisis die begon in 2008 – verder ontwikkeld en ondersteunt de economische activiteiten van de talrijke toeristische operatoren van
Ardenne Bleue.

Deze naam krijgt geleidelijk aan ingang. Verscheidene toeristische operatoren verwijzen ernaar. Verenigingen en serviceclubs in het arrondissement Verviers herkennen zich erin. Evenementen nemen hem op in hun naam. Zonder de lokale identiteiten en het eigen karakter van de vier toerismehuizen te verloochenen, kadert
Ardenne Bleue in een streven naar een eigen identiteit die de hele oostelijke oever van de Maas in Luik bestrijkt. Dit geldt natuurlijk ook voor de toeristische promotie van de rest van de provincie Luik. AQUALIS heeft trouwens onlangs nog positief gereageerd op de supranationale promotie van de Ardennen, die volledig in de lijn ligt van die van de intercommunale.

We hebben heel diverse troeven. Onze knowhow blijft toenemen en wordt gewaardeerd. Er blijft natuurlijk nog een lange weg te gaan. Maar we zetten onze weg voort op een coherente en strikte wijze die ons steeds dichter bij elkaar brengt.

 
Jean-Paul MAWET
Directeur